Privatlivspolitik

Overordnet

Vi indsamler kun de informationer der er nødvendige om dig, for at kunne yde dig den aftalte service, eller afgive et tilbud. Det er blandt andet dit navn, din adresse, din email adresse, dit tlf. nr. samt dit CVR-nummer. Modtager vi andre oplysninger som nødvendiggør ovennævnte, gemmer vi naturligvis også disse.

Det sikkerhedsmæssige

Organisatorisk er der truffet foranstaltning mod, at dine oplysninger bliver offentliggjort. Ligeledes er der truffet foranstaltning mod kendskab for uvedkommende, eller at oplysningerne i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formålet

Oplysningerne bruges blandt andet til regnskab og planlægning i forhold til den aftalte service.

Videregivelse af oplysninger

Tredjeparter benyttes til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og disse må ikke anvende dem til eget formål. Vi anvender kun databehandlere i EU, der kan give tilstrækkelig beskyttelse af de af dig afgivne oplysninger.

Indsigt

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid bede om at få rettet og/eller slettet dem med mindre lovgivningen angiver noget andet. Det er også muligt for dig at tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Viser det sig at de oplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. En eventuel klage skal rettes til Datatilsynet.

Ændringer i privatlivspolitik

Ved eventuelle ændringer kan det være nødvendigt at opdatere vores privatlivspolitik. Dato for en evt. ændring vil vi vise nederst på denne side.